Mental träning vänder sig både till dig och till alla andra människor på jorden.

• Mental träning sysslar nämligen med det som händer i huvudet på alla av oss varje dag. I huvudet pågår ju ständigt mentala processer av typ tankar, bilder och känslor.

• Det som skiljer oss människor åt är innehållet i dessa processer. Vi kan ha tankebilder och känslor som hjälper oss eller stjälper oss i livet.

• Mental träning har nämligen visat att vårt liv i stor utsträckning styrs och bestäms av innehållet i våra mentala processer.

• Ja, säger du, visst förstår jag att positivt tänkande är bättre än negativt, men vad ska jag göra åt det? Jag kan väl inte bestämma vilka tankar som jag ska tänka, de kommer ju av sig själv och jag får ofta tankar som jag inte vill ha.

• Helt riktigt, normalt har vi mycket liten kontroll över våra tankebilder, våra känsloreaktioner eller vårt sätt att tolka tillvaron.

• Därför är det viktigt att genom den mentala träningen lära sig ett bättre sätt att tänka, reagera och handla och på det sättet starta en livslång utveckling mot en allt högre livskvalitet.

Mer information om mental träning: www.buenavida.se

>> Startsida